425.0001.200.000

Thông số sản phẩm Xô đá inox có chân

* Xô inox : D 210 x C 225 mm

* Chân đế : C 670mm

* Chất liệu: inox