Category Archives: BLOG

Khay inox đựng thực phẩm

logo moi

Khay inox đựng thực phẩm trong thời đại công nhiệp hiện nay với  nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, công ty có nguồn lực lao động lớn, thì việc phục vụ các bữa ăn với số lượng lớn người dùng bữa trong thời gian ngắn như bếp công nghiệp, bếp ăn tập thể, bếp trường học,… […]